About Bich Hanh Mary's informations Biography Tên thật : Bích Hạnh ( Mary)   Sinh tại: Đà Nẳng Bích Hạnh đã sáng tác hơn 1000 ca khúc mới cho các thể loại khác nhau và nhiều chủ đề khác nhau theo chung chủ đề......