Sunday in San Diego - Oct 2012

 

 

 

 

+++++


Là cuộc sống mỗi một ngày luôn bận rộn

Tất bất ngoài đường, trong nhà, chạy tới rồi chạy lui

Cố gắng từng giây, từng phút dẫu buồn vui

Để hoàn tất mọi công việc mỗi ngày đã được giao phó


Vì con biết những gì mà ngày nay con có

Đến từ tay Cứu Chúa thật Nhân Từ

Dẫu toàn thân con có mệt mõi nhã nhừ

Con vẫn thấy hạnh phúc khi trọn lòng từng ngày sống cho Chúa!


Love you Jesus!


Mary - San Diego Oct 13,2012

+++++++

 

____

 

The song ' Be close to Father Jesus'  writer and singer by Mary Bich Hanh'

____

 

Nội dung liên quan:
» Bich Hanh Mary Music tour in Vietnam
» Pleiku Bich Hanh Mary Music Tour
» Hanoi - Bich Hanh Mary Tour
» Christmas 2011 in San Diego Cali
» San Diego Cali 2011