San Diego Cali 2011

************

 

Ca khúc ' Hãy ban niềm tin yêu' Sáng tác Bích Hạnh và trình bày Hagim-Linh Năng-Bích Trâm -Bích Hạnh

The song : Let's share Jesus' love and trust to anothers' Composer by Bich Hanh Mary & singers by Hagim-Linh Nang-Bich Tram and Bich HanhMary

**************

 

Nội dung liên quan:
» Pleiku Bich Hanh Mary Music Tour
» Hanoi - Bich Hanh Mary Tour
» Hoi An- The house was last in 400 years ( Mary's tour)
» Christmas 2011 in San Diego Cali
» Houston