Virus ( Vi trùng nguy hiểm)

Nói xấu người khác ...là con virus ( vi trùng) nguy hiểm hơn cả bịnh sida ( bịnh Aids). Nó lây nhiễm nhanh trong lỗ tai người nghe rồi sau đó đi vô lòng...làm thay đổi một tấm lòng trong sạch thơ ngây thành u tối và đau buồn or làm chia rẽ tình thương trong vòng anh chị em cộng động.. 

Hãy cẩn thận khi tiếp cận với những người có bịnh truyền nhiễm nầy...1 là hãy tránh xa họ vì gần họ sẽ bị lây bịnh và bị đoán phạt chung số phận và làm ta mất năng lực với Chúa.


2 là kiểm tra xem mình có bản tánh ta có thích nghe nói xầu người khác hay không và 

3 là tìm cách chăn đứng bằng cách nói thẳng với họ rằng ' bạn không được nói xấu người khác sau lưng ' và

4 là cầu nguyện cho họ để Chúa cứu họ ra khỏi căn bịnh giết người bằng lưỡi và là công cụ của satan nầy !

Hãy nhìn xem những cuộc đời luôn nói xấu người khác..bạn thấy gì nơi họ? Có phải là sự rắc rối, không có trái tim yêu thương, không kính sợ Chúa trong lòng? Và một cuộc đời đen tối và không thành công trong đời sống đức tin không?

Vì Lời Chúa phán rằng :' Có ai yêu Chúa mà lại ghét anh em mình không và đó là người nói ...' thật hay nói dối'? Và Lẽ Thật có ở trong người đó không?...Xin Chúa cứu chúng ta thoát khỏi sự đen tối nầy!

MR June 2012

 

 

****

 


Nội dung liên quan:
» Bỏ cuộc
» Xin thầy hãy dạy con tôi
» Tình yêu là bất diệt
» Mừng Sinh Nhật Chúa Jesus
» Chuyện con lừa rớt giếng