Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Jesus Christ
The Passion Of The Christ
Thể loại: phim
Những ca khúc trong album